Attentiesteen - Vakschool voor leder- en schoenenindustrie

contact

Mr van Coothstraat 55
Waalwijk
Plan je route

vanaf jouw locatie

Vakschool voor Leder- en Schoenindustrie (1914-1975)

Reeds in 1901 werd besloten een vakschool voor schoenmakers op te richten. Mede dankzij een legaat van Mr. P.F. van Cooth kon de „Rijksschool voor Leerlooiers en Schoenmakers” worden gebouwd. De gemeente kocht grond voor een hoefijzervormig gebouwencomplex aan de Mr. van Coothstraat. In 1911 werd in het frontgebouw begonnen met het overheidsinstituut „Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst voor de Leder- en Schoenindustrie”. In 1914 opende de looiersschool de deuren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden Belgische oorlogsvluchtelingen onderkomen in de lokalen voor de schoenmakers. Pas in 1915 werd de schoenmakersschool geopend. De vakschool leverde een belangrijke bijdrage aan het opleiden van toekomstige leiders in de leder- en schoenindustrie. In 1975 sloot de vakschool. Het „Instituut voor Leder en Schoenen TNO”, voortgekomen uit het proefstation, bleef tot 1997 in Waalwijk.

hier ga je heen

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

In De Langstraat is van alles te zien en te beleven. Lees hierover in ons inspiratiemagazine.

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij tal van gastvrijheidslocaties in de regio en onze TIP's.

Schrijf je onder aan de pagina in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Instagram.