Museum Buitenlust

Deze locatie is onderdeel van de Wet Blue route.

Midden in het centrum van Waalwijk staat een oude boerenschuur uit omstreeks 1850. Museum Buitenlust is gehuisvest in een voormalige veestal. De stal is omstreeks 1850 gebouwd en daarna tot 1990 in gebruik geweest voor de stalling van melkkoeien en jongvee. De veestal behoorde bij het voormalige tentcafé Buitenlust.

Dat de schoen- en lederindustrie juist in de Langstraat tot ontwikkeling is gekomen hee…

Deze locatie is onderdeel van de Wet Blue route.

Midden in het centrum van Waalwijk staat een oude boerenschuur uit omstreeks 1850. Museum Buitenlust is gehuisvest in een voormalige veestal. De stal is omstreeks 1850 gebouwd en daarna tot 1990 in gebruik geweest voor de stalling van melkkoeien en jongvee. De veestal behoorde bij het voormalige tentcafé Buitenlust.

Dat de schoen- en lederindustrie juist in de Langstraat tot ontwikkeling is gekomen heeft te maken met drie factoren. Ten eerste was De Langstraat een agrarisch gebied met veel koeien en schapen en dus ook veel huiden, als afvalproduct van de slacht (de wol ging naar Tilburg). Ten tweede waren er in deze omgeving veel eikenbomen. In vroegere tijden zijn er ten zuiden van Waalwijk eikenwallen aangeplant om de oogst te beschermen tegen zandverstuivingen. De gemalen schors van de eik leverde run, een natuurlijke looistof die nodig was om van de huiden leder te maken. In de derde plaats hadden leerlooiers zuiver beekwater nodig voor het looiproces. Dat was aanwezig in de vorm van het stroompje De Loint. De omgeving was dus ideaal om dit ambacht te kunnen uitoefenen. Toen de welvaart vanaf 1600 terugliep zijn veel arme boeren in de wintermaanden huiden en leder gaan bewerken. Eerder als bijverdienste, om het hoofd boven water et houden. Maar geleidelijk werd het een hoofdactiviteit en zo ontstonden er in de regio veel zelfstandige looierijen en schoenmakerijen. 

Museum Buitenlust heeft bijzondere gereedschappen van houtbewerkers. Het museum heeft gereedschap dat dateert van 1650 tot ongeveer 1950!

hier ga je heen

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

In De Langstraat is van alles te zien en te beleven. Lees hierover in ons inspiratiemagazine.

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij tal van gastvrijheidslocaties in de regio en onze TIP's.

Schrijf je onder aan de pagina in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Instagram.