Privacyverklaring - Disclaimer

Wij maken gebruik van cookies om het verkeer van en naar deze website te analyseren. Er zijn situaties waarbij wij aanvullende informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar je dit te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Je kunt op ieder gewenst moment verzoeken je gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

RBT De Langstraat betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. RBT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij RBT De Langstraat of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan RBT De Langstraat. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door RBT De Langstraat.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

In De Langstraat is van alles te zien en te beleven. Lees hierover in ons inspiratiemagazine.

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij tal van gastvrijheidslocaties in de regio en onze TIP's.

Schrijf je onder aan de pagina in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Instagram.