Kunst op het Halve Zolenpad

vijf indrukwekkende kunstwerken

Ode aan de zandrug

Foodprint

Het Wiel

© hans

On top of the world

Koffijhuis